Pszczoły (Apis) często są mylone z osami. Ich budowa jest również smukła, lecz ubarwienie nie jest tak jaskrawe, jak u pszczół. Ich żądło, ze względu na budowę, po użądleniu pozostaje w ofierze (pszczoła ginie). Wszystkie gatunki pszczół z rodzaju Apis żyją w zorganizowanych społeczeństwach. W rojach budują z czystego wosku pionowe plastry. Z obu stron ułożone są komórki, które służą do rozwoju młodych oraz przechowywania pokarmu. Dorosłe pszczoły oraz larwy odżywiają się nektarem, spadzią, a także pyłkiem kwiatowym. Owady te zakładają ogromne kolonie zwane rodzinami pszczelimi. W zależności od gatunku rodziny te liczą nawet do 20-80 tysięcy osobników. Życie kolonii koordynowane jest poprzez feromony. Pszczoły, do założenia roju wybierają krzewy, drzewa, rzadziej elewacje. Miód powstaje z nektaru oraz enzymów umiejscowionych w ślinie pszczoły.